Moms på lægeattester

Forklaring

Der henvises til særskilt information på Læger.dk vedr. moms på attester.