LÆ 225 Attest vedr. kronisk sygdom

Indeks  læ 225 attest vedr. kronisk sygdom, dagpengeattest
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.02.11.04
Attestform  Blanket
Honorar  172 kr. (327 kr.)
Rekvirent  Kommune
Betales af  Kommunen
Opdateret  03.04.2020
Forklaring 

Attesten anvendes, hvor den ansatte på grund af langvarig eller kronisk sygdom har mere end 10 fraværsdage om året af samme årsag.

Arbejdsgiveren og lønmodtageren indgår med kommunens godkendelse en aftale, således at arbejdsgiveren kan få dagpengerefusion fra kommunen allerede fra første dag.

NB: Honoraret i parentes anvendes, hvis der ikke i forbindelse med undersøgelsen ved attestudstedelsen er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til Sygesikringen på det sygdomsområde, som dagpengeattesten vedrører