Assisterende speciallæge

Hvilke betingelser skal du opfylde for at ansætte assisterende speciallæge?

  1. Du skal have indhentet tilladelse fra samarbejdsudvalget, inden du ansætter en assisterende speciallæge.
  2. Du skal til regionen oplyse den ansattes navn og ansættelsesforholdets omfang.
  3. Den ansatte skal have godkendelse som speciallæge i det pågældende speciale.
  4. Mindst 50 % af de ydelser, der afregnes under ydernummeret skal være udført af dig.
  5. Det skal fremgå af tilladelsen, om den er tidsbegrænset eller om det er aftalt, at tilladelsen kan opsiges med et opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet er minimum 6 mdr. med mindre andet er aftalt.
  6. Tilladelse til ansættelse af assisterende speciallæge er en personlig ordning, der bortfalder i forbindelse med salg.

Hvornår kan du få tilladelse til at ansætte assisterende speciallæge?

Du skal have tilladelse til ansættelse af assisterende speciallæge, hvis du på grund af kronisk sygdom, fagpolitisk arbejde eller alder (den til enhver tid gældende folkepensionsalder), har brug for aflastning. Du har endvidere mulighed for at få tilladelse til assisterende speciallæge, når du deltager i forskningsarbejde støttet af Fonden for Faglig Udvikling, undervisningsarbejde som følge af ansættelse efter stillingsstrukturen ved danske universiteter eller i forbindelse med vakanceperioder mellem to uddannelseslæger efter aftale om tutorlæger.