AES 310 Skulderled/overarm

Indeks 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 310 skulderled/overarm
ID-nr. 
03.11.31.03
Attestform 
Blanket
Honorar 
1.262 kr.
Rekvirent 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Forsikringsselskabet
Betales af 
Forsikringsselskab
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Attestudvalget har sammen med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afsluttet et omfattende revisionsarbejde af attester til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
De hidtidige Lægeerklæring I, Lægeerklæring II, organattester m.v. afløses af helt nye attester.

Systemet med en Lægeerklæring II + en organattest er forladt. Nu er alle spørgsmålene samlet i én attest. Desuden er begrebet "organattest" nu afskaffet. Alle attester fraset Lægeerklæring I kaldes fremover funktionsattester, men de har specifikke navne.

Attesten kan rekvireres af enten Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller af det involverede forsikringsselskab, og efter udfærdigelsen returneres attesten til rekvirenten vedlagt regning. Det kan nu ikke længere komme på tale, at lægen skal sende attesten til såvel et forsikringsselskab som til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis attesten er rekvireret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sendes den således efter udfærdigelse dertil ledsaget af regningen, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring videresender straks regningen til forsikringsselskabet.

I følgebrevet til patienten vil det være oplyst, hvilket forsikringsselskab der er involveret. Denne oplysning er nyttig for lægen i tilfælde af behov for rykker procedure. Attesterne betales af forsikringsselskabet � ikke af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Der er aftalt betalingsfrist som svarer til, hvad der gælder for forsikringsattester (14 dage). Hvis attest og regning skal passere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er fristen dog 21 dage.