AES 210 Psykiske følger

Indeks  arbejdsskadestyrelsen, aes 210 psykiske følger
ID-nr.  03.11.21.02
Attestform  Blanket
Honorar  1.187 kr.
Rekvirent  Arbejdsskadestyrelsen eller Forsikringsselskabet
Betales af  Forsikringsselskab
Opdateret  01.04.2018
Forklaring 

Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelsen afsluttet et omfattende revisionsarbejde af attester til Arbejdsskadestyrelsen.
De hidtidige Lægeerklæring I, Lægeerklæring II, organattester m.v. afløses af helt nye attester.

Systemet med en Lægeerklæring II + en organattest er forladt. Nu er alle spørgsmålene samlet i én attest. Desuden er begrebet "organattest" nu afskaffet. Alle attester fraset Lægeerklæring I kaldes fremover funktionsattester, men de har specifikke navne.

Attesten kan rekvireres af enten Arbejdsskadestyrelsen eller af det involverede forsikringsselskab, og efter udfærdigelsen returneres attesten til rekvirenten vedlagt regning. Det kan nu ikke længere komme på tale, at lægen skal sende attesten til såvel et forsikringsselskab som til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis attesten er rekvireret af Arbejdsskadestyrelsen sendes den således efter udfærdigelse dertil ledsaget af regningen, og Arbejdsskadestyrelsen videresender straks regningen til forsikringsselskabet.

I følgebrevet til patienten vil det være oplyst, hvilket forsikringsselskab der er involveret. Denne oplysning er nyttig for lægen i tilfælde af behov for rykker procedure. Attesterne betales af forsikringsselskabet � ikke af Arbejdsskadestyrelsen.

Der er aftalt betalingsfrist som svarer til, hvad der gælder for forsikringsattester (14 dage). Hvis attest og regning skal passere Arbejdsskadestyrelsen er fristen dog 21 dage.