Arrangement for sygdomsramte læger

Kan du ikke klare det, du plejer, oplever du, at arbejdslivet er blevet for krævende – og kan du genkende nogle af nedenstående punkter? Så er Lægeforeningens arrangementet for sygdomsramte læger måske aktuelt for dig.

•    Kræver arbejdslivet mere end du kan klare?
•    Føler du dig stresset og tæt på en sygemelding?
•    Er du måske allerede blevet sygemeldt?
•    Er dit liv ændret af en fysisk eller psykisk lidelse?
•    Er arbejdslivet på standby?
•    Oplever du at stå alene i situationen?

Lægeforeningen afholder i efteråret 2018 en række arrangementer i henholdsvis København, Aarhus, Aalborg og Odense.
Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt og dig, der måske overvejer at sygemelde dig.   

København
Onsdag d. 12. september 2018. 
Lægeforeningen, Kristianiagade 12, 2100 Kbh. Ø.

Aarhus
Onsdag d. 3. oktober 2018. 
Lægeforeningen Midtjylland, Fredens Torv 3 B, 8000 Århus C.

Aalborg
Torsdag d. 25. oktober 2018.
Lægeforeningen Nordjylland
Lægernes Hus i Nordjylland, Rømersvej 10, 9000 Aalborg. 

Odense
Torsdag d. 22. november 2018.
Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, 
Lumbyvej 11, 5100 Odense C. 

Alle arrangementer foregår kl. 17-20 og der vil undervejs være forfriskninger og sandwich. 

Oplæg 
Overlæge i socialmedicin og lægekonsulent for Det Kollegiale Netværk for Læger, Henrik Agerlin Petersen holder oplæg om refleksioner over sundhed. Hvad gør vi, når helbredet svigter, og hvad kan konsekvenserne være?

Lægeforeningens socialrådgiver, Susanne Qvistgaard, holder oplæg om at vende tilbage til arbejdslivet igen efter sygdom, det kommunale system som et vilkår i situationen – og om balancen i livet. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

Ved arrangementerne er der mulighed for at møde andre læger, som befinder sig i en tilsvarende situation, ligesom der vil være mulighed for at danne netværksgrupper, hvis der er interesse for det.  


Tilmelding 
Du tilmelder ved at sende en e-mail til socialrådgiver Susanne Qvistgaard, e-mail: sq@dadl.dk med angivelse af navn, telefonnummer og medlemsnummer. 

Det er gratis at deltage, og der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle princippet. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Susanne Qvistgaard på tlf. 35 44 82 13 ml. 9-12.30. 

Vel mødt.