Arkiv ugens spørgsmål forår 2020

Her finder du tidligere spørgsmål og svar

Kan jeg regne med at kunne optrappe mit arbejde gradvist efter en sygemelding med stress?

Svar:

Hvis du er blevet syg i forbindelse med stress, aftales det ofte med afdelingsledelsen, at du kan optrappe dit timetal over en tidsbegrænset periode, når du er parat til at komme tilbage i arbejde. Efter en periode skal du i sagens natur tilbage på fuld tid.

Når du sygemeldes, skal arbejdsgiver indenfor 30 dage - for at opretholde sygedagpengerefusion - indkalde dig til en omsorgssamtale. Ved denne samtale skal det vurderes og aftales, hvordan og hvor hurtigt du kan komme tilbage på arbejdet, om du skal have andre mindre belastende opgaver og/eller om der skal være evt. særlige støtteforanstaltninger for dig i en periode. Ved omsorgssamtalen udfyldes en mulighedserklæring, hvor egen læge skal tage stilling til mulighederne for, at du helt eller delvist kan genoptage arbejdet, og om aftalerne om en gradvis tilbagevenden er forsvarlige i forhold til din situation.

Vi anbefaler en gradvis og langsom optrapning i timer efter en sygefraværsperiode som følge af stress, da der ellers kan være risiko for at gå ned med stress igen.

Hvis du har behov for at få hjælp til at håndtere stress, er der mulighed for at få en aftale med FAS stress-coach. Du skal i den forbindelse kontakte FAS' sekretariat på 35 44 84 08.

Se mere om mulighedserklæring ved sygdom her

(Januar 2020)

Hvor lang en arbejdstid skal jeg regne med, at jeg skal lægge som overlæge?

Svar:

Overlæger er ifølge § 12, stk. 1 i Overenskomsten for Overlæger ansat uden en fastsat højeste tjenestetid. Det betyder, at omfanget ikke kan afgrænses, ligesom der ikke kan ydes overarbejde. På den anden side står det ligeledes i samme overenskomstbestemmelse, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget overlæge ikke væsentligt overstiger 37 timer pr. uge.  Det betyder set under et, at du kan forvente at skulle være fleksibel og yde en vis ekstra arbejdstid på 3-4 timer i gennemsnit pr. uge, der ikke honoreres ekstra.

Samtidig skal du som overlæge ikke arbejde væsentligt mere end 37 timer over en længere periode, uden at det honoreres som merarbejde. Se nærmere om reglerne for merarbejde.

(Januar 2020)