Arbejdstilsynet/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, anmeldelse af erhvervssygdom

Indeks 
arbejdsbetinget lidelse, anmeldelse til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.01.01.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
227 kr.
Opdateret 
08.04.2022
Forklaring 

Ved formodning om en erhvervssygdom har lægen pligt til at foretage anmeldelse til Arbejdstilsynet og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Regningen sendes til Arbejdstilsynet. Attesten er momspligtig.
Ved en erhvervssygdom forstås en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

I visse tilfælde er det vanskeligt at trække en skarp grænse mellem, hvad der er en ulykke, og hvad der er en erhvervssygdom.

En høreskade forvoldt ved lang tids ophold i et kraftigt støjmiljø er en erhvervssygdom, mens en høreskade forvoldt ved en eksplosion er en ulykke.

Hvis slid på huden, kombineret med kontakt med eksemfremkaldende stoffer, medfører eksem, er det en erhvervssygdom. Et snitsår, der giver anledning til infektion med efterfølgende blodforgiftning, er en ulykke.

En rygskade, opstået ved lang tids arbejde i en forkert arbejdsstilling, er en erhvervssygdom, mens en rygskade opstået ved et fald, er en ulykke.