Arbejdstilrettelæggelse

Tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver, herunder deres rækkefølge og hvem der udfører dem, kan have stor betydning for effektiviteten i ens klinik og dermed den potentielle indtjening. Det kan derfor anbefales, at man laver retningslinjer for hovedparten af arbejdsopgaver i klinikken, og at disse retningslinjer afspejles i forhold til visitation af patienter og booking af konsultationer.

Den fysiske indretning af klinikken og efteruddannelse af klinikpersonalet kan også have stor betydning for, hvor veldrevet en klinik kan blive.