Arbejdstid og opgaver

I ph.d.-bekendtgørelsen og i Cirkulære overenskomst akademikere i staten 2015 (PDF) (side 61) i overenskomst for akademikere i staten kan du læse en udførlig beskrivelse af de krav, der stilles til dig under ph.d.-forløbet. Nedenfor er et udtræk af opmærksomhedspunkter.

Arbejdstid og arbejdsopgaver

En ph.d. er et fuldtidsarbejde, og din arbejdsgiver har krav på, at du lægger 37 timers arbejde i gennemsnit på at gennemføre ph.d.'en. Din arbejdsgiver kan dog også bede dig udføre andre opgaver.

Ph.d.-stipendiat i staten

Som ph.d.-stipendiat har du pligt til at udføre opgaver for din arbejdsgiver i et omfang, der svarer til 840 arbejdstimer, hvis du er ansat i tre år. Det kan fx være, at du skal undervise studerende på fakultetet, formidle resultater til eksterne interessenter eller bistå anden forskning.

Derudover er der krav om, at du skal gennemføre ph.d.-kurser eller lignende uddannelseselementer af et omfang svarende til ca. 30 ETCS-point. Din arbejdsgiver kan dog godkende, at ph.d.-uddannelsen ikke omfatter et eller flere af de uddannelseselementer, der fremgår af ph.d.-bekendtgørelsen, hvis institutionen vurderer, at du på anden måde har gennemført uddannelseselementer, der kan sidestilles hermed. Det kan blandt andet gælde for ph.d.-studerende, som er ansat som kliniske assistenter i regionen.

Klinisk assistent i regionen

Hvis du er ansat som klinisk assistent ved et hospital, er du - ligesom øvrige regionsansatte yngre læger - forpligtet til at udføre det lægearbejde, der er henlagt til den afdeling, hvor du er ansat, og som din ledende overlæge beder dig om. Pålæg af opgaver skal dog ske under hensyntagen til udførelsen af dine forskningsopgave.