Arbejdstid som ansat på hospital eller sygehus

Her finder du relevante oplysninger om merarbejde, vagt og tjeneste, frivilligt ekstraarbejde mv. for dig, som er ansat i en region.