Arbejdsskade

Får du en arbejdsskade, kan foreningen hjælpe.

Udgangspunktet er, at din arbejdsgiver, din læge eller du selv anmelder skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen). Hvis afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring ikke er tilfredsstillende, kan foreningen bistå med en vurdering af, om afgørelsen bør ankes til Ankestyrelsen.
Vurderingen foretages af foreningens advokat, som også bistår i forbindelse med en eventuel anke.