Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Urologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet urologi.

I alt indgår 95 yngre læger i stikprøvemålet for specialet urologi. 36% er ansat i Region Hovedstaden, 20% i Region Midtjylland, 6% i Region Nordjylland, 15% i Region Sjælland og 23% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Sjælland og Region Syddanmark er overrepræsenteret i stikprøven for urologi sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Midtjylland og Region Nordjylland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

92% er ansat i en klassificeret stilling. 8% er i en uklassificeret stilling.

18% af yngre læger indenfor specialet urologi er ansat på et sengeafsnit. 30% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 13% på et ambulatorium uden akutfunktion, mens 20% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 19% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de mulige svarkategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for urologi sig således:

16% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 27% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau.

30% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 26% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 1% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse