Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Socialmedicin / Samfundsmedicin

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Socialmedicin / Samfundsmedicin.

I alt indgår 69 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Social-/samfundsmedicin. 35% er ansat i Region Hovedstaden, 16% i Region Midtjylland, 12% i Region Nordjylland, 4% i Region Sjælland, 12% i Region Syddanmark og 15% på det statslige område. Det betyder, at Region Nordjylland og de statslig ansatte er overrepræsenteret i stikprøven for social-/samfundsmedicin sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens de fire øvrige regioner er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

88% er ansat i en klassificeret stilling. 12% er i en uklassificeret stilling.

53% af yngre læger indenfor specialet social-/samfundsmedicin er ansat på et ambulatorium uden akutfunktion, mens de resterende 47% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de mulige svarkategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for social-/samfundsmedicin sig således:

23% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 28% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 45% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 4% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse