Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Reumatologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Reumatologi.

I alt indgår 69 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Reumatologi. 36% er ansat i Region Hovedstaden, 16% i Region Midtjylland, 12% i Region Nordjylland, 3% i Region Sjælland, 33% i Region Syddanmark og 2% på Grønland. Det betyder, at Region Nordjylland og Region Syddanmark er overrepræsenteret i stikprøven for reumatologi sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Midtjylland og Region Sjælland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

87% er ansat i en klassificeret stilling. 13% er i en uklassificeret stilling.

11% af yngre læger indenfor specialet reumatologi er ansat på et sengeafsnit. 35% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 40% på et ambulatorium uden akutfunktion, mens 5% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 9% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af mulige svarkategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for reumatologi sig således:

7% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 18% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 36% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 29% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 10% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse