Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Psykiatri

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Psykiatri.

I alt indgår 247 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Psykiatri. 45% er ansat i Region Hovedstaden, 19% i Region Midtjylland, 7% i Region Nordjylland, 7% i Region Sjælland og 20% i Region Syddanmark. De resterende fordeler sig på Færøerne og det statslige område. Det betyder, at Region Hovedstaden er en smule overrepræsenteret i stikprøven for psykiatri sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Midtjylland og Region Sjælland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

85% er ansat i en klassificeret stilling. 15% er i en uklassificeret stilling.

60% af yngre læger indenfor specialet psykiatri er ansat på et sengeafsnit. 12% er ansat på en ambulatorium med akutfunktion, 14% på et ambulatorium uden akutfunktion. 6% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse, mens 1% af yngre læger indenfor specialet psykiatri er i en forskningsstilling. 7% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de ovenstående kategorier.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse