Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Plastikkirurgi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Plastikkirurgi.

pI alt indgår 41 yngre læger i stikprøvemålet for specialet plastikkirurgi. 39% er ansat i Region Hovedstaden, 12% i Region Midtjylland, 5% i Region Nordjylland, 12% i Region Sjælland og 32% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark er overrepræsenteret i stikprøven for plastikkirurgi sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Midtjylland og Region Nordjylland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

88% er ansat i en klassificeret stilling. 12% er i en uklassificeret stilling.

13% af yngre læger indenfor specialet plastikkirurgi er ansat på et sengeafsnit. 20% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, mens 37% er på et ambulatorium uden akutfunktion. 30% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de mulige svarkategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for plastikkirurgi sig således:

2% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 32% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 39% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 22% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 5% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse