Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Patologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Patologi.

I alt indgår 65 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Patologi. 29% er ansat i Region Hovedstaden, 23% i Region Midtjylland, 12% i Region Nordjylland, 5% i Region Sjælland og 31% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark er overrepræsenteret i stikprøven for patologi sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Hovedstaden og Region Sjælland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

97% er ansat i en klassificeret stilling. 3% er i en uklassificeret stilling.

95% af yngre læger indenfor specialet patologi arbejder på et laboratorium, mens 2% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. De sidste 3% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de mulige svarkategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for patologi sig således:

22% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 37% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 38% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 3% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse