Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Pædiatri

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Pædiatri.

I alt indgår 238 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Pædiatri. 41% er ansat i Region Hovedstaden, 18% i Region Midtjylland, 12% i Region Nordjylland, 11% i Region Sjælland og 18% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Hovedstaden og Region Nordjylland er overrepræsenteret i stikprøven for pædiatri sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Midtjylland og Region Syddanmark er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

87% er ansat i en klassificeret stilling. 13% er i en uklassificeret stilling.

32% af yngre læger indenfor specialet pædiatri er ansat på et sengeafsnit. 19% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 8% på et ambulatorium uden akutfunktion. 23% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse, mens 1% af yngre læger indenfor specialet pædiatri arbejder på et laboratorium. 18% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de ovenstående kategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for pædiatri sig således:

1% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 21% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 40% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 34% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 4% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse