Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Ortopædkirurgi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Ortopædkirurgi.

I alt indgår 231 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Ortopædkirurgi. 39% er ansat i Region Hovedstaden, 16% i Region Midtjylland, 7% i Region Nordjylland, 11% i Region Sjælland og 27% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Hovedstaden og Region Syddanmark er overrepræsenteret i stikprøven for ortopædkirurgi sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Midtjylland og Region Nordjylland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

89% er ansat i en klassificeret stilling. 11% er i en uklassificeret stilling.

19% af yngre læger indenfor specialet ortopædkirurgi er ansat på et sengeafsnit. 12% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 9% på et ambulatorium uden akutfunktion, mens 32% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 28% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de mulige svarkategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for ortopædkirurgi sig således:

24% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 20% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 28% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 26% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 2% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse