Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Neurologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Neurologi.

I alt indgår 188 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Neurologi. 53% er ansat i Region Hovedstaden, 15% i Region Midtjylland, 5% i Region Nordjylland, 10% i Region Sjælland og 17% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Hovedstaden er en del overrepræsenteret i stikprøven for neurologi sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens de fire øvrige regioner alle er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

82% er ansat i en klassificeret stilling. 18% er i en uklassificeret stilling.

39% af yngre læger indenfor specialet neurologi er ansat på et sengeafsnit. 15% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 11% på et ambulatorium uden akutfunktion. 20% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse, mens 1% af yngre læger indenfor specialet neurologi arbejder i et laboratorium. 14% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de ovenstående kategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for neurologi sig således:

20% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 32% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 27% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 18% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 3% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse