Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Nefrologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Nefrologi.

I alt indgår 61 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Nefrologi. 20% er ansat i Region Hovedstaden, 20% i Region Midtjylland, 10% i Region Nordjylland, 16% i Region Sjælland og 34% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark er overrepræsenteret i stikprøven for nefrologi sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Hovedstaden og Region Midtjylland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

93% er ansat i en klassificeret stilling. 7% er i en uklassificeret stilling.

52% af yngre læger indenfor specialet nefrologi er ansat på et sengeafsnit. 10% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 3% på et ambulatorium uden akutfunktion. 25% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse, mens 2% af yngre læger indenfor specialet nefrologi arbejder i et laboratorium. 8% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de ovenstående kategorier.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse