Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Lungemedicin

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Lungemedicin.

I alt indgår 136 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Lungemedicin. 40% er ansat i Region Hovedstaden, 21% i Region Midtjylland, 11% i Region Nordjylland, 7% i Region Sjælland og 21% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Hovedstaden og Region Nordjylland er overrepræsenteret i stikprøven for lungemedicin sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Sjælland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

92% er ansat i en klassificeret stilling. 8% er i en uklassificeret stilling.

42% af yngre læger indenfor specialet lungemedicin er ansat på et sengeafsnit. 9% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 18% på et ambulatorium uden akutfunktion, mens 27% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 4% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de ovenstående kategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for lungemedicin sig således:

27% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 32% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 28% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 12% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 1% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Afbrydelser

Afbrydelser

Supervision og ledelse