Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Klinisk onkologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Klinisk Onkologi.

I alt indgår 168 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Klinisk onkologi. 40% er ansat i Region Hovedstaden, 27% i Region Midtjylland, 3% i Region Nordjylland, 7% i Region Sjælland og 21% i Region Syddanmark. De resterende fordeler sig på Grønland og det statslige område. Det betyder, at Region Hovedstaden og Region Midtjylland er overrepræsenteret i stikprøven for klinisk onkologi sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Nordjylland og Region Sjælland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

94% er ansat i en klassificeret stilling. 6% er i en uklassificeret stilling.

5% af yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi er ansat på et sengeafsnit. 58% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 31% på et ambulatorium uden akutfunktion. 1% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse, mens 1% af yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi arbejder i et laboratorium. 4% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de ovenstående kategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for klinisk onkologi sig således:

1% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 33% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 34% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 28% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 4% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse