Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Kirurgi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet kirurgi.

I alt indgår 260 yngre læger i stikprøvemålet for specialet kirurgi. 36% er ansat i Region Hovedstaden, 15% i Region Midtjylland, 6% i Region Nordjylland, 14% i Region Sjælland og 25% i Region Syddanmark. De resterende fordeler sig på Grønland og Færøerne. Det betyder, at Region Sjælland og Region Syddanmark er overrepræsenteret i stikprøven for kirurgi sammenlignet med den samlede stikprøve arbejdsmiljøundersøgelse, mens Region Midtjylland og Region Nordjylland er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

89% er ansat i en klassificeret stilling. 11% er i en uklassificeret stilling.

27% af yngre læger indenfor specialet kirurgi er ansat på et sengeafsnit. 7% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 3% på et ambulatorium uden akutfunktion. 42% angiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse, mens 1% af yngre læger indenfor specialet kirurgi arbejder i et laboratorium. 20% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de ovenstående kategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for kirurgi sig således:

25% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 18% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 32% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 23% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 2% er i forskningsstillinger.

Ensomhed

På min arbejdsplads oplever jeg...

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse