Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Kardiologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Kardiologi.

I alt indgår 184 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Kardiologi. 44% er ansat i Region Hovedstaden, 21% i Region Midtjylland, 5% i Region Nordjylland, 7% i Region Sjælland og 21% i Region Syddanmark. Resten af respondenterne er ansat på Færøerne eller statens område. Det betyder, at Region Hovedstaden er overrepræsenteret i stikprøven for specialet sammenlignet med stikprøven for yngre læger i øvrigt, og Region Sjælland og Region Nordjylland er underrepræsenteret. Bemærk dog, at den samlede populationsfordeling for specialet ikke er kendt.

83% er ansat i en klassificeret stilling. 17% er i en uklassificeret stilling.

Blandt de yngre læger indenfor Kardiologi har 48% primær funktion på et sengeafsnit. 10% har primær funktion på ambulatorier med akutfunktion, 4% har primær funktion på et ambulatorium uden akutfunktion. 24% tilkendegiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 1% er ansat på et laboratorium, mens 15% tilkendegiver at have primær funktion på andre afdelingstyper end de ovenstående.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for Kardiologi sig således:

10% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, mens 34% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 39% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 10% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 6% er ansat i forskningsstillinger.

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse