Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Infektionsmedicin

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Infektionsmedicin.

I alt indgår 88 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Infektionsmedicin. 57% er ansat i Region Hovedstaden, 20% i Region Midtjylland,9% i Region Nordjylland, 2% i Region Sjælland og 10% i Region Syddanmark. Resten af respondenterne er ansat på Færøerne. Det betyder, at Region Hovedstaden er overrepræsenteret i stikprøven for specialet sammenlignet med stikprøven for yngre læger i øvrigt, og Region Sjælland og Region Syddanmark er underrepræsenteret. Bemærk dog, at den samlede populationsfordeling for specialet ikke er kendt.

90% er ansat i en klassificeret stilling. 10% er i en uklassificeret stilling.

Blandt de yngre læger indenfor Infektionsmedicin har 43% primær funktion på et sengeafsnit. 1% har primær funktion på ambulatorier med akutfunktion. 30% tilkendegiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 1% er ansat på et laboratorium, mens 21% tilkendegiver at have primær funktion på andre afdelingstyper end de ovenstående.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for Infektionsmedicin sig således:

20% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, mens 32% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 28% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 15% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 5% er ansat i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse