Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Hæmatologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Hæmatologi.

I alt indgår 83 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Hæmatologi. 30% er ansat i Region Hovedstaden, 27% i Region Midtjylland,8% i Region Nordjylland, 6% i Region Sjælland og 29% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Midtjylland og Region Syddanmark er overrepræsenteret i stikprøven sammenlignet med stikprøven for alle andre yngre læger i øvrigt, mens Region Hovedstaden og Region Sjælland er underrepræsenteret. Bemærk dog, at den samlede populationsfordeling for specialet ikke er kendt.

94% er ansat i en klassificeret stilling. 6% er i en uklassificeret stilling.

Blandt de yngre læger indenfor Hæmatologi har 64% primær funktion på et sengeafsnit. 3% har primær funktion på ambulatorier med akutfunktion, mens 4% har på ambulatorier uden akutfunktion. 23% tilkendegiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 1% er ansat på et laboratorium mens 5% at have primær funktion på andre afdelingstyper end de ovenstående.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for Hæmatologi sig således:

10% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, mens 24% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 52% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 13% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 1% er ansat i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse