Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Gynækologi og Obstertrik

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Gynækologi & Obstetrik.

I alt indgår 182 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Gynækologi & Obstetrik. 38% er ansat i Region Hovedstaden, 21% i Region Midtjylland,9% i Region Nordjylland, 10% i Region Sjælland og 19% i Region Syddanmark. Resten af respondenterne fordeler sig på Grønland og statens område. Alt i alt afspejler stikprøven for specialet den samlede stikprøve for alle yngre læger på dette punkt. Bemærk dog, at den samlede populationsfordeling for specialet ikke er kendt.

84% er ansat i en klassificeret stilling. 16% er i en uklassificeret stilling.

Blandt de yngre læger indenfor Gynækologi & Obstetrik har 64% primær funktion på et sengeafsnit. 3% har primær funktion på ambulatorier med akutfunktion, mens 4% har på ambulatorier uden akutfunktion. 23% tilkendegiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 1% er ansat på et laboratorium mens 5% at have primær funktion på andre afdelingstyper end de ovenstående.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for Gynækologi & Obstetrik sig således:

1% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, mens 32% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 31% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 29% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 7% er ansat i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse