Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Geriatri

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Geriatri.

I alt indgår 117 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Geriatri. 40% er ansat i Region Hovedstaden, 22% i Region Midtjylland,4% i Region Nordjylland, 13% i Region Sjælland og 21% i Region Syddanmark. Det betyder, at Region Nordjylland er en smule underrepræsenteret for specialet og Region Hovedstaden en smule overrepræsenteret. Bemærk dog, at den samlede populationsfordeling for specialet ikke er kendt.

92% er ansat i en klassificeret stilling. 8% er i en uklassificeret stilling.

Blandt de yngre læger indenfor  STYLEREF 
Titel  \* MERGEFORMAT
Geriatri har 64% primær funktion på et sengeafsnit. 3% har primær funktion på ambulatorier med akutfunktion, mens 4% har på ambulatorier uden akutfunktion. 23% tilkendegiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 1% er ansat på et laboratorium mens 5% at have primær funktion på andre afdelingstyper end de ovenstående.

 

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for Geriatri sig således:

9% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, mens 39% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 36% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 15% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse