Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Gastroenterologi og Hepatologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Gastroenterologi & Hepatologi.

I alt indgår 91 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Gastroenterologi & Hepatologi. 36% er ansat i Region Hovedstaden, 18% i Region Midtjylland,11% i Region Nordjylland, 13% i Region Sjælland og 22% i Region Syddanmark. Stikprøven afspejler i vidt omfang den generelle stikprøve for alle yngre læger, om end Region Midtjylland er en smule underrepræsenteret for specialet og Region Nordjylland en smule overrepræsenteret. Bemærk dog, at den samlede populationsfordeling for specialet ikke er kendt.

88% er ansat i en klassificeret stilling. 12% er i en uklassificeret stilling.

Blandt de yngre læger indenfor Gastroenterologi & Hepatologi har 53% primær funktion på et sengeafsnit. 12% har primær funktion på ambulatorier med akutfunktion, mens 4% har på ambulatorier uden akutfunktion. 18% tilkendegiver at have primær tjeneste i en akutmodtagelse. 2% er ansat på et laboratorium mens 11% at have primær funktion på andre afdelingstyper end de ovenstående.

 

18% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, mens 31% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 32% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 13% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 7% af lægerne i stikprøven er ansat i forskningsstillinger.

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse