Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Endokrinologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Endokrinologi.

 alt indgår 113 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Endokrinologi. 49% er ansat i Region Hovedstaden, 24% i Region Midtjylland, 5% i Region Nordjylland, 5% i Region Sjælland og 16% i Region Syddanmark. 1% er ansat på det statslige område. Det betyder, at Region Hovedstaden er overrepræsenteret i stikprøven for Endokrinologi sammenlignet med stikprøven for yngre læger øvrigt, mens Region Sjælland og Region Syddanmark er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

94% er ansat i en klassificeret stilling. 6% er i en uklassificeret stilling.

Blandt de yngre læger indenfor Endokrinologi med ansættelse i hospitalsvæsenet har 17% primær funktion på et sengeafsnit. 22% har primær funktion på ambulatorier med akutfunktion, mens 16% har på ambulatorier uden akutfunktion. 33% har funktion i en akutmodtagelse, mens 12% angiver at have funktion på andre afdelingstyper end de ovenstående.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for Endokrinologi sig således:

20% angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 21% angiver introduktionsuddannelse som deres uddannelsesniveau. 39% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 11% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 9% af stikprøven er ansat i forskningsstillinger.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse