Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Børne- og Ungdomspsykiatri

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Børne- og Ungdomspsykiatri.

I alt indgår 97 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Børne- og Ungdomspsykiatri. 35% er ansat i Region Hovedstaden, 21% i Region Midtjylland, 12% i Region Nordjylland, 13% i Region Sjælland og 19% i Region Syddanmark. Det betyder, at der er andelsmæssigt flere respondenter fra Region Nordjylland og Region Sjælland, i stikprøvemålet for børne- og ungdomspsykiatri sammenlignet med stikprøvemålet for yngre læger i øvrigt, mens Region Syddanmark repræsenteres af forholdsmæssigt færre respondenter end i stikprøven for alle yngre læger. Der er dog tale om afvigelser på max 4 procentpoint. Den samlede – og sande - populationsfordeling kendes ikke.

89% er ansat i en klassificeret stilling. 11% er i en uklassificeret stilling.

22% af yngre læger indenfor specialet er ansat på et sengeafsnit. 37% er ansat på et ambulatorium med akutfunktion, 39% på et ambulatorium uden akutfunktion. 2% svarer, at deres afdelingstype er noget andet end én af de ovenstående kategorier.

Kigger man på fordelingen på de forskellige trin af den lægelige videreuddannelse, fordeler stikprøven for børne- og ungdomspsykiatri sig således:

2% af respondenterne angiver, at deres nuværende uddannelsesniveau svarer til KBU, 23% angiver introduktionsuddannelse som det bedst svarende uddannelsesniveau. 41% af stikprøven angiver hoveduddannelse som det, der bedst beskriver deres uddannelsesniveau. 31% af stikprøven er færdiguddannede speciallæger. 3% er i forskningsstillinger.

I 2018 lavede Yngre Læger en særskilt medlemsundersøgelse blandt foreningens medlemmer i psykiatrien. Rapporten på baggrund af undersøgelsen kan læses her.

Bemærk at ovenstående rapport – i modsætning til denne – dækker resultaterne for både voksen- samt børne- og ungdomspsykiatrien.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse