Arbejdsmiljøundersøgelse 2019 - Anæstesiologi

Denne rapport præsenterer resultaterne af Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse 2019 for de yngre læger, som på undersøgelsestidspunktet (marts/april 2019) var ansat i stillinger indenfor specialet Anæstesiologi.

I alt indgår 322 yngre læger i stikprøvemålet for specialet Anæstesiologi. 35% er ansat i Region Hovedstaden, 21% i Region Midtjylland, 11% i Region Nordjylland, 7% i Region Sjælland og 25% i Region Syddanmark. De sidste respondenter er ansat på Færøerne eller på statens område. Det betyder, at Region Nordjylland er overrepræsenteret i stikprøven for Anæstesiologi sammenlignet med stikprøven for yngre læger øvrigt, mens Region Sjælland og Region Syddanmark er underrepræsenteret. Den samlede populationsfordeling kendes ikke.

94% er ansat i en klassificeret stilling. 6% er i en uklassificeret stilling.

Blandt de yngre læger indenfor Anæstesiologi har 26% primær funktion på et sengeafsnit. 6% har primær funktion på ambulatorier med akutfunktion, mens 1% har på ambulatorier uden akutfunktion. 6% har funktion i en akutmodtagelse, mens 61% angiver at have funktion på andre afdelingstyper end de ovenstående.

Ensomhed

Travlhed

Afbrydelser

Supervision og ledelse