Arbejdsmiljøproblemer

Hvad er et arbejdsmiljøproblem, og hvordan finder man ud af, hvad man kan gøre ved det?

Et godt sted at starte er arbejdsmiljøportalen for offentligt ansatte Arbejdsmiljoweb.dk.

Et dårligt arbejdsmiljø kan skyldes mange ting fx indeklimaproblemer, voldelige patienter, manglende vejledning, belastede vagter, dårlig ledelse, dårlig arbejdstilrettelæggelse eller dårlige kollegiale forhold.

Problemer i forhold til vagt- og arbejdstilrettelæggelsen

Har du fx problemer med for mange vagter, for belastede vagter, eller får du ikke de fridage, du skal have, skal løsningen findes i din overenskomst, hvor du kan finde svar på og hjælp til de spørgsmål, man typisk støder ind i.

Din tillidsrepræsentant eller Yngre Lægerådet på sygehuset kan hjælpe dig med overenskomstens regelsæt og drøfte problemerne med ledelsen.

Er problemet af mere principiel karakter, kan du kontakte Yngre Lægers sekretariat.

§ 22 stk. 5 - Yngre Lægers arbejdsmiljøparagraf

Yngre Lægers overenskomst har en helt særlig paragraf til håndtering af arbejdsmiljøproblemer.  Den hedder § 22 stk. 5, og ifølge den har yngre læger ret til en forhandling, hvis de mener, arbejdstilrettelæggelsen udgør et arbejdsmiljømæssigt problem.

Ved forhandlingen skal der tages initiativer til at afdække, forebygge og afhjælpe problemerne i vagten. Læs mere om brugen af § 22, 5 her.

Det fysiske arbejdsmiljø

Din arbejdsmiljørepræsentant kan bistå dig, hvis du har problemer med dit fysiske arbejdsmiljø.

Stikskader eller risiko for det er en særlig problemstilling for sygehuspersonale , og det er vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler - både forebyggende, og når skaden er sket. Vil du vide mere - se www.stikboksen.dk.

Vold og trusler om vold er arbejdsmiljøproblemer, der kan give sig udslag i både fysiske og psykiske gener. Det er derfor vigtigt, at afdelinger og/eller sygehuset har en voldspolitik, og at der er et beredskab, der giver mulighed for at tale med nogen om en episode. Se etsundtarbejdsliv.dk for gode råd og vejledning i den forbindelse og se Yngre Lægers råd om vold og trusler om vold.

Ved andre fysiske arbejdsmiljøproblemer kan du søge oplysninger og vejledning på Arbejdstilsynets hjemmeside, på etsundtarbejdsliv.dk eller på arbejdsmiljøportalen for offentligt ansatte. Det kan fx være usikre arbejdsteknikker, der fører til stikskader, kemiske påvirkninger fra medicin eller materialer og dårlige arbejdsstillinger.

Det psykiske arbejdsmiljø

Både din arbejdsmiljørepræsentant og din tillidsrepræsentant kan bistå dig, hvis du har problemer med dit psykiske arbejdsmiljø.

Har du/I problemer med det psykiske arbejdsmiljø på afdelingen fx dårlig trivsel og kollegiale problemer, kan du hente inspiration til projekter og løsninger i Yngre Lægers Arbejdsglad-pjece,  på Arbejdstilsynets hjemmeside, på etsundtarbejdsliv.dk og på arbejdsmiljøportalen. Se også Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksual chikane.

Yngre Læger er partnere i www.mentalsundhed.dk.
Her kan du finde inspiration til at forebygge stress og andre problemer på arbejdspladsen. Der er redskaber til og råd om hvad hhv, ledelse, nøglepersoner, kolleger og den enkelte selv kan gøre.

Regler og lovgivning

Er du interesseret i regeringens overordnede arbejdsmiljøpolitik, kan du se på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside eller på Arbejdstilsynets hjemmeside. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du også få mere at vide om lovgivningen på området.

Har du idéer og spørgsmål til eller problemer med lægers arbejdsmiljø, kan du kontakte Yngre Læger.