Arbejdsmiljøet i praksisspecialerne

På siden her kan du læse om, hvordan arbejdsmiljøet er i praksisspecialerne, der dækker over specialerne øre-næse-hals-kirurgi, oftamologi, dermatologi og venerologi. Hvad er styrkerne, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Du kan læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i praksisspecialerne i den grå boks. Ligesom du i den grå boks finder generelle resultater fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 for de af specialerne i klyngen, der har 30 eller flere respondenter.

Styrker i specialerne set i forhold til de øvrige specialer
Figuren viser, at yngre læger indenfor praksisspecialerne giver spørgsmålet om, hvorvidt de oplever, at det er svært at genvinde koncentrationen efter afbrydelse 2,62 i gennemsnit på en skala fra 1 til 5. Dette er positivt, hvis man sammenligner med yngre læger i andre specialer, hvor spørgsmålet i gennemsnit scorer 2,88 ud af 5 mulige.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i praksisspecialer og læger i de øvrige specialer.

 

Udfordringer i specialerne  set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser, at yngre læger indenfor praksisspecialerne i større grad oplever, at de udfører arbejdsopgaver, der burde varetages af andre faggrupper. Til spørgsmålet svarer man i gennemsnit 3,58 på en skala fra 1 til 5. Til sammenligning med andre specialer er vurderingen af spørsgmålet lidt lavere, da man her i gennemsnit svarer 3,11 på en skala fra 1 til 5.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i praksisspecialer og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i praksisspecialerne bedst og dårligst generelt
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål, giver yngre læger indenfor praksisspecialerne i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,03 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 2,17 ud af 5)