Arbejdsmiljøet i patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin og social-/samfundsmedicin

På siden her kan du læse om, hvordan arbejdsmiljøet er i patologi, arbejdsmedicin & retsmedicin. Hvad er styrkerne, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Du kan læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i specialerne i den grå boks. Ligesom du i den grå boks finder generelle resultater fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 for de af specialerne i klyngen, der har 30 eller flere respondenter.

Udfordringer indenfor specialet set i forhold til de øvrige specialer
I størstedelen af specialerne ses der både styrker og udfordringer i arbejdsmiljøet, når vi sammenligner med de øvrige specialer (som en samlet gruppe). De fleste specialer har altså både vurderet nogle spørgsmål mere positivt og andre mere negativt i forhold til yngre læger i de øvrige specialer. I patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin og social-/samfundsmedicin har man dog udelukkende vurderet spørgsmålene mere positivt sammenlignet med de øvrige specialer, hvilket medfører, at vi kun ser på styrker her. 

Styrker i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser, at yngre læger indenfor patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin og social-/samfundsmedicin giver spørgsmålet om, hvorvidt de oplever, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggesen 3,84 i gennemsnit på en skala fra 1 til 5. Dette er et positivt, hvis man sammenligner med yngre læger i andre specialer, hvor spørgsmålet i gennemsnit scorer 3,01 ud af 5 mulige.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger indenfor specialerne patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin og social-/samfundsmedicin og læger i de øvrige specialer.

 

Figuren viser, at yngre læger indenfor patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin og social-/samfundsmedicin giver spørgsmålet om, hvorvidt de oplever, at de har svært ved at nå deres arbejdsopgaver på grund af problemer med IT-systmer 2,29 i gennemsnit på en skala fra 1 til 5. Dette er et positivt, hvis man sammenligner med yngre læger i andre specialer, hvor spørgsmålet i gennemsnit scorer 3,06 ud af 5 mulige.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger indenfor specialerne patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin og social-/samfundsmedicin og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin og social-/samfundsmedicin​ bedst og dårligst generelt
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger indenfor specialerne patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin & social-/samfundsmedicin i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,2 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at afbrydelser går ud over min produktivitet” (score: 2,88 ud af 5)