Arbejdsmiljøet i pædiatri

På siden her kan du læse om arbejdsmiljøet indenfor specialet pædiatri. Hvad er styrkerne ved specialet, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Hvis du vil læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i pædiatri eller se de generelle resultater for specialet fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 så følg linkene i den grå boks.

Styrker i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser, at yngre læger indenfor pædiatri giver spørgsmålet om, hvorvidt de oplever, at de får støtte til at håndtere følelsesmæssigt belastende oplevelser 3,27 i gennemsnit på en skala fra 1 til 5. Dette er positivt, hvis man sammenligner med yngre læger i andre specialer, hvor spørgsmålet i gennemsnit scorer 3,05 ud af 5 mulige.

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i pædiatri og læger i de øvrige specialer. 

Udfordringer i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Tallene i undersøgelsen viser, at yngre læger indenfor pædiatri i mindre grad oplever, at bemandingen passer til antallet og typen af opgaver. Til spørgsmålet om bemandingen passer til opgaverne svarer de i gennemsnit 2,17 på en skala fra 1 til 5. Denne vurdering er knap så positiv som i andre specialer, hvor yngre læger giver en gennemsnitlig vurdering på 2,6 på en skala fra 1 til 5.

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i pædiatri og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i pædiatri​ bedst og dårligst generelt?
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger inden for specialet pædiatri i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 3,98 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 1,84 ud af 5)