Arbejdsmiljøet i ortopædkirurgi

Her kan du læse om arbejdsmiljøet i specialet ortopædkirugi. Hvad er udfordringerne indenfor arbejdsmiljø og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Hvis du vil læse den fulde rapport fra arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 eller resultater fra specialet ortopædkirurgi så følg linkene i den grå boks.

Styrker indenfor specialet set i forhold til de øvrige specialer
I størstedelen af specialerne ses der både styrker og udfordringer i arbejdsmiljøet, når vi sammenligner med de øvrige specialer (som en samlet gruppe). De fleste specialer har altså både vurderet nogle spørgsmål mere positivt og andre mere negativt i forhold til yngre læger i de øvrige specialer. I ortopædkirurgi har man dog udelukkende vurderet spørgsmålene mere negativt sammenlignet med de øvrige specialer, hvilket medfører, at vi kun ser på udfordringer her. 

Udfordringer i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser, at yngre læger indenfor ortopædkirugi oplever, at de i højere grad har svært ved at nå deres arbejdsopgaver på grund af problemer med IT-systemer. Til spørgsmålet svarer man i gennemsnit 3,46 på en skala fra 1 til 5. Til sammenligning med andre specialer er vurderingen af spørgsmålet lidt lavere, da man her i gennemsnit svarer 3,01 på en skala fra 1 til 5.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i ortopædkirurgi og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i ortopædkirurgi bedst og dårligst generelt
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger indenfor specialet ortopædkirurgi i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 3,97 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 1,98 ud af 5)