Arbejdsmiljøet i medicinske specialer

På siden her kan du læse om, hvordan arbejdsmiljøet er i de medicinske specialer, der dækker over specialerne neurologi, kardiologi, gungemedicin, geriatri, endokrinologi, gastroenterologi & hepatologi, infektionsmedicin, hæmatologi, reumatologi og nefrolog. Hvad er styrkerne, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Du kan læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i de medicinske specialer i den grå boks. Ligesom du i den grå boks finder generelle resultater fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 for de af specialerne i klyngen, der har 30 eller flere respondenter.

Styrker indenfor specialet set i forhold til de øvrige specialer
I størstedelen af specialerne ses der både styrker og udfordringer i arbejdsmiljøet, når vi sammenligner med de øvrige specialer (som en samlet gruppe). De fleste specialer har altså både vurderet nogle spørgsmål mere positivt og andre mere negativt i forhold til yngre læger i de øvrige specialer. I de medicinske specialer har man dog udelukkende vurderet spørgsmålene mere negativt sammenlignet med de øvrige specialer, hvilket medfører, at vi kun ser på udfordringer her. 

Udfordringer i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser at yngre læger indenfor medicinske specialer i mindre grad oplever, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen. Til spørgsmålet om supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen svarer man i gennemsnit 2,77 på en skala fra 1-5. Til sammenligning med andre specialer er vurderingen af spørgsmålet lidt højere, da man her i gennemsnit svarer 3,13 på en skala fra 1-5.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i de medicinske specialer og læger i de øvrige specialer.

 

Figuren viser at yngre læger indenfor medicinske specialer i højere grad oplever, at det er nødvendigt at arbejde over for at indfri forventninger til deres opgaveløsning. Til spørgsmålet om det er nødvendigt at arbejde over svarer man i gennemsnit 3,43 på en skala fra 1-5. Til sammenligning med andre specialer er vurderingen af spørsgmålet lidt lavere, da man her i gennmsnit svarer 3,13 på en skala fra 1-5.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i de medicinske specialer og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger indenfor medicinske specialer​ bedst og dårligst generelt
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål, giver yngre læger indenfor de medicinske specialer i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,04 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 1,97 ud af 5)