Arbejdsmiljøet i laboratoriespecialer

På siden her kan du læse om, hvordan arbejdsmiljøet er i laboratoriespecialer, der dækker over specialerne klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, klinisk genetik, klinisk biokemi, klinisk farmakologi og klinisk immunologi. Hvad er styrkerne, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Du kan læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i laboratoriespecialerne i den grå boks. Ligesom du i den grå boks finder generelle resultater fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 for de af specialerne i klyngen, der har 30 eller flere respondenter.

Udfordringer indenfor specialet set i forhold til de øvrige specialer
I størstedelen af specialerne ses der både styrker og udfordringer i arbejdsmiljøet, når vi sammenligner med de øvrige specialer (som en samlet gruppe). De fleste specialer har altså både vurderet nogle spørgsmål mere positivt og andre mere negativt i forhold til yngre læger i de øvrige specialer. I laboratoriespecialerne har man dog udelukkende vurderet spørgsmålene mere positivt sammenlignet med de øvrige specialer, hvilket medfører, at vi kun ser på styrker her. 

Styrker i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser, at yngre læger indenfor laboratoriespecialer giver spørgsmålet om, hvorvidt de oplever, at de skærer ned på deres pauser for at nå arbejdsopgaverne 2, 87 i gennemsnit på en skala fra 1-5. Dette er et positivt tal sammenlignet med yngre læger i andre specialer, hvor spørgsmålet i gennemsnit scorer 3,83 ud af 5 mulige. 

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i laboratoriespecialer og læger i de øvrige specialer.

 

Figuren viser, at yngre læger indenfor laboratoriespecialer i mindre grad oplever, at deres arbejdstempo er for højt. Til spørgsmålet svarer man i gennemsnit 2,72 på en skala fra 1-5. Dette er et positivt tal sammenlignet med yngre læger i andre specialer, der på spørgsmålet i gennemsnit scorer 3,46 ud af 5 mulige.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i laboratoriespecialer og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger indenfor laboratoriespecialer bedst og dårligst generelt
Ud af alle undersøgelsens spørgsmå, giver yngre læger indenfor laboratoriespecialerne i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,18 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at afbrydelser går ud over min produktivitet” (score: 2,7 ud af 5)