Arbejdsmiljøet i klinisk onkologi

På siden her kan du læse om arbejdsmiljøet indenfor specialet klinisk onkologi. Hvad er styrkerne ved specialet, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Hvis du vil læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i klinisk onkologi eller se de generelle resultater for specialet fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 så følg linkene i den grå boks.

Styrker i specialet set i forhold til de øvrige specialer
Figuren viser, at yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi giver spørgsmålet, om de har en kollega på deres arbejdsplads, som de kan være fortrolig med, 4,01 i gennemsnit på en skala fra 1-5. Dette er et positivt tal sammenlignet med yngre læger i andre specialer, hvor spørgsmålet i gennemsnit scorer 3,83 ud af 5 mulige.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i klinisk onkologi og læger i de øvrige specialer.

 

Udfordringer i specialet set i forhold til de øvrige specialer
Figuren viser, at yngre læger indenfor klinisk onkologi oplever, at de i mindre grad har den fornødne tid til deres arbejdsopgaver. Til spørgsmålet svarer man i gennemsnit 2,36 på en skala fra 1-5. Til sammenligning med andre specialer er vurderingen af spørgsmålet lidt højere, da man her i gennemsnit svarer 2,67 ud af 5 mulige.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i klinisk onkologi og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i klinisk onkologi bedst og dårligst generelt
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål, giver yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,02 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 1,75 ud af 5)