Arbejdsmiljøet i kirurgiske specialer

På siden her kan du læse om arbejdsmiljøet indenfor de kirurgiske specialer, der dækker over specialerne urologo, plastikkirurgi, kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og neurokirurgi. Hvad er styrkerne, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Du kan læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i de kirurgiske specialer i den grå boks. Ligesom du i den grå boks finder generelle resultater fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 for de enkelte specialer i klyngen.

Styrker indenfor specialet
I størstedelen af specialerne ses der både styrker og udfordringer i arbejdsmiljøet, når vi sammenligner med de øvrige specialer (som en samlet gruppe). De fleste specialer har altså både vurderet nogle spørgsmål mere positivt og andre mere negativt i forhold til yngre læger i de øvrige specialer. I de kirurgiske specialer har man dog udelukkende vurderet spørgsmålene mere negativt sammenlignet med de øvrige specialer, hvilket medfører, at vi kun ser på udfordringer her. 

Udfordringer i specialet set i forhold til de øvrige specialer
Figuren viser, at yngre læger indenfor kirurgiske specialer i mindre grad oplever, at den øverste ledelse prioriterer supervision af yngre læger. Til spørgsmålet om den øverste ledelse prioriterer supervision af yngre læger svarer man i gennemsnit 2,68 på en skala fra 1 til 5. Til sammenligning med gennemsnittet ifht. de andre specialer er vurderingen noget højere, da man her i gennemsnit svarer 3,23 på en skala fra 1-5. 

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i de kirurgiske specialer og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i kirurgiske specialer​ bedst og dårligst generelt
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger indenfor de kirurgiske specialer i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,01 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 1,98 ud af 5)