Arbejdsmiljøet i gynækologi og obstetrik

På siden her kan du læse om arbejdsmiljøet indenfor specialerne gynækologi og obstetrik. Hvad er styrkerne ved specialet og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Hvis du vil læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i gynækologi og obstetrik eller se de generelle resultater for specialet fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 så følg linkene i den grå boks.

Udfordringer indenfor specialet set i forhold til de øvrige specialer
I størstedelen af specialerne ses der både styrker og udfordringer i arbejdsmiljøet, når vi sammenligner med de øvrige specialer (som en samlet gruppe). De fleste specialer har altså både vurderet nogle spørgsmål mere positivt og andre mere negativt i forhold til yngre læger i de øvrige specialer. I gynækologi og obstetrik har man dog udelukkende vurderet spørgsmålene mere positivt sammenlignet med de øvrige specialer, hvilket medfører, at vi kun ser på styrker her. 

Styrker i specialet set i forhold til de øvrige specialer
Figuren viser at yngre læger indenfor specialerne gynækologi og obstetrik giver spørgsmålet om, hvorvidt de oplever at de står alene med lægefaglige beslutninger i situationer 1,9 i gennemsnit på en skala fra 1-5. Det er positivt, hvis man sammenligner med andre specialer, hvor spørgsmålet i gennemsnit får 2,33 ud af 5 mulige.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i gynækologi og obstetrik og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i gynækologi og obstetrik bedst og dårligst generelt?
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger i specialerne gynækologi og obstetrik i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,17 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 2,26 ud af 5)