Arbejdsmiljøet i anæstesiologi

På siden her kan du læse om arbejdsmiljøet indenfor specialet anæstesiologi. Hvad er styrkerne ved specialet, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Hvis du vil læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i anæstesiologi eller se de generelle resultater for specialet fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 så følg linkene i den grå boks.

Styrker i specialet set i forhold til de øvrige specialer
Figuren viser, at yngre læger i anæstesiologi i mindre grad oplever, at det er nødvendigt at arbejde over for at indfri forventningerne til deres opgaveløsning. På spørgsmålet om de mener, at det er nødvendigt at arbejde over, svarer de i gennemsnit 2,88 på en skala fra 1-5. Det er en lidt mere positiv vurdering end i de andre specialer, hvor vurderingen af spørgsmålet i gennemsnit er 3,22 på en skala fra 1-5.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i anæstesiologi og læger i de øvrige specialer.

 

Udfordringer i specialet set i forhold til de øvrige specialer
Yngre læger i anæstesiologi oplever i højere grad, at afbrydelser går ud over fagligheden. Til spørgsmålet om afbrydelser går ud over fagligheden svarer de i gennemsnit 3,3 på en skala fra 1-5. Tallene viser, at det er et større problem for yngre læger i anæstesiologi end i andre specialer, hvor vurderingen af spørgsmålet i gennemsnit er 3,06 på en skala fra 1-5. 

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i anæstesiologi og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i anæstesiologi​ bedst og dårligst generelt?
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger i anæstesiologi i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,22 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 2,07 ud af 5)