Arbejdsmiljøet i almen medicin

På siden her kan du læse om, hvordan arbejdsmiljøet er i specialet almen medicin. Hvad er styrkerne ved specialet, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Hvis du vil læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i almen medicin, eller se de generelle resultater for specialet fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 så følg linkene i den grå boks.

Du kan også læse om Anna Louise Hostrup Andersen, der fortæller, hvorfor hun har valgt specialet almen medicin her.

Styrker i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser, at yngre læger i almen medicin i mindre grad oplever, at afbrydelser tager tid fra deres lægefaglige opgaver. På spørgsmålet svarer de i gennemsnit 3,3 på en skala fra 1-5. Det er positivt, når man sammenligner med yngre lægers oplevelser i andre specialer, hvor vurderingen af spørgsmålet i gennemsnit er 2,6 på en skala fra 1-5. Styrkerne vist herunder er baseret på en sammligning med de øvrige specialer. 

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i almen medicin og læger i de øvrige specialer.

 

Udfordringer i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Yngre læger i almen medicin oplever i mindre grad end i andre specialer, at de har en kollega på deres arbejdsplads, som de kan være fortrolig med. Til spørgsmålet svarer de i gennemsnit 3,7 på en skala fra 1-5. Det viser. Det er lavere end i andre specialer, hvor de yngre lægers vurdering i gennemsnit er 3,9 på en skala fra 1-5.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i almen medicin og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i almen medicin bedst og dårligst generelt?
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger indenfor almen medicin i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,0 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 2,5 ud af 5)