Arbejdsmiljøet i akutmedicin

På siden her kan du læse om arbejdsmiljøet indenfor specialet akutmedicin. Hvad er styrkerne ved specialet, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Hvis du vil læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i akutmedicin eller se de generelle resultater for specialet fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 så følg linkene i den grå boks.

Styrker i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser, at yngre læger i akutmedicin i mindre grad oplever, at de udfører arbejdsopgaver, der burde varetages af andre faggrupper. På spørgsmålet svarer de i gennemsnit 2,89 på en skala fra 1-5. Dette er positivt, hvis man sammenligner med yngre lægers oplevelser i andre specialer, hvor spørgsmålet i gennemsnit får 3,14 ud af 5 mulige.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i akutmedicin og læger i de øvrige specialer.

 

Udfordringer i specialet set i forhold til de øvrige specialer 
Yngre læger i akutmedicin oplever i højere grad, at de ikke har den fornødne tid til deres arbejdsopgaver. Til spørgsmålet svarer de i gennemsnit 2,4 på en skala fra 1-5. Til sammenligning er vurderingen af spørgsmålet lidt højere i andre specialer med et gennemsnit på 2,67 på en skala fra 1-5.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i akutmedicin og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i akutmedicin bedst og dårligst generelt?
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger i akutmedicin i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 3,99 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 1,88 ud af 5)