Arbejdsmiljø

Læger støder desværre ofte på udfordringer i arbejdsmiljøet. Det er ledelsen, der har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljøet ikke udgør en belastning for dig. Men du har selv mulighed for at tage problemerne op med din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

At sikre et godt arbejdsmiljø er et af Yngre Lægers kerneområder. Har du en god historie om eller forslag til forbedring af arbejdsmiljøet, så kontakt Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg tfk.yl@dadl.dk