Arbejdsmiljø og paragraf 22 stk. 5

Brug § 22 stk. 5

Dårligt arbejdsmiljø både i dagtiden og i aften-/nattevagterne er et stort problem for mange yngre læger. Det kan være belastede vagter, overbookede ambulatorier og en arbejdstilrettelæggelse, der gentagne gange hindrer, at man kan gå til planlagt tid. 

Oplever du det eller noget lignende, så brug § 22 stk. 5 i overenskomsten.

Ret til forhandling

Ifølge § 22 stk. 5 har yngre læger ret til en forhandling, hvis de mener, arbejdstilrettelæggelsen udgør et arbejdsmiljømæssigt problem.

Ved forhandlingen skal der tages initiativer til at afdække, forebygge og afhjælpe problemerne i vagten.

Kan problemet ikke løses lokalt, så kontakt Yngre Læger centralt, og Yngre Læger vil gå videre med problemet til  Danske Regioner.

Hvordan gør man?

Hvis du oplever, at belastningen er et arbejdsmiljømæssigt problem og gerne vil gøre brug af § 22 stk. 5, så kontakt din TR.

TR kan gøre følgende:

  • Involvere FTR fra starten i processen
  • Arrangere et møde for de yngre læger i vagtlaget. Vær opmærksom på at få ledelsens opbakning til mødet, hvis det skal foregå i arbejdstiden.
  • Drøfte og afdække hvor udbredt problemstillingen opleves.
  • Beskrive problemstillingerne og drøfte, hvilke tiltag der kan afhjælpe dem. Vær opmærksom på også at formulere forslag, som det er nemt for ledelsen at imødekomme. Som eksempler på mulige løsninger kan nævnes:

             • ændre visitationen af det akutte indtag
             • omlægge subakutte opgaver til ambulant 
             • flytte arbejdsopgaver til andre faggrupper
             • optimere arbejdsgange
             • afhjælpe belastning på tværs af vagtlag
             • øget tilstedeværelse af overlæger indtil kl. 21/23 
             • god introduktion og oplæring til arbejdsopgaver i vagten. 
 

  • TR/FTR kan nu bede ledelsen om et møde, hvor problemstilling og forslag drøftes. Ledelsen ønsker muligvis en opgørelse af belastningen i vagten, inden der foretages vidtgående tiltag.
  • Hvis problemstillingen har længerevarende karakter, vil vi opfordre FTR til at kontakte Yngre Læger, der gerne vil have kendskab til problemerne og bidrage til en løsning.  

Vagtopgørelse

Det kan være en god ide at lave en vagtopgørelse.