Dit arbejdsmiljø når du er gravid eller ammer

Er du gravid, eller ammer du? Så bør du overveje, om dit arbejdsmiljø er godt nok. Det er ledelsens ansvar at sikre et sundt arbejdsmiljø for dig og din graviditet. Men hvis ledelsen ikke har øje for det, så gør selv opmærksom dine behov.

Du bør under alle omstændigheder tage kontakt til din arbejdsmiljørepræsentant, så I sammen kan drøfte situationen.

Læge i laboratorium

Arbejdstilsynet har udarbejdet vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø.

I vejledningen kan du bl.a. læse om

  • Ledelsens generelle ansvar for, at gravide og ammende ikke bliver udsat for farlige påvirkninger pga. arbejdsmiljøet
  • Gravide må maksimalt have én nattevagt pr. uge. 
    Læs evt. forskningen bag her.
  • Fysiske påvirkninger som f.eks. ultralyd, langvarigt stående og gående arbejde og kombinerede fysiske belastninger
  • Smitsomme påvirkninger som f.eks. røde hunde og toxoplasmose
  • Kemiske påvirkninger som f.eks. anæstesigasser og cytostatika

Vejledningen bygger bl.a. på dette faktaark fra Arbejdstilsynet .

Hvis I er i tvivl, om noget i dit arbejdsmiljø kan skade barnet eller dig, kan I kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 7012 1288.