Dit arbejdsmiljø når du er gravid eller ammer

Er du gravid, eller ammer du? Så bør du overveje, om dit arbejdsmiljø er godt nok. Det er ledelsens ansvar, at der tages højde for dine behov, men hvis ledelsen ikke tænker på det, så gør selv opmærksom på behovene. Du bør under alle omstændigheder tage kontakt til din arbejdsmiljørepræsentant, så I sammen kan drøfte situationen. Hvis I er i tvivl, om eksempelvis en kemisk påvirkning kan skade barnet eller dig, kan I kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 7012 1288.

Læge i laboratorium
Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø.

I vejledningen kan du bl.a. læse om

  • Ledelsens generelle ansvar for, at gravide og ammende ikke bliver udsat for farlige påvirkninger pga. arbejdsmiljøet
  • Fysiske påvirkninger som f.eks. ultralyd, langvarigt stående og gående arbejde og kombinerede fysiske belastninger
  • Smitsomme påvirkninger som f.eks. røde hunde og toxoplasmose
  • Kemiske påvirkninger som f.eks. anæstesigasser og cytostatika